Pszichológus, párterápia, családterápia, egyéni tanácsadás - gyakori kérdések
          GYAKORI KÉRDÉSEK pszichológus, párterápia, családterápia - Mennyibe kerülnek a pszichológiai szolgáltatások?   Az egyéni konzultáció 5000 Ft, a párterápia 8000 Ft alkalmanként. Egy alkalom 60 perc.    - Hol lehet igénybe venni?     Budapest belvárosban a Nemzeti Múzeum mellett vagy a Nagyvárad téren. - Hogyan vehetem igénybe az egyéni tanácsadást / pár- és családterápiát?   Telefonon vagy e-mailen történő bejelentkezéssel, időpont és helyszín egyeztetéssel. - Számíthatok-e a diszkrécióra?   Pszichológusként teljes titoktartás, és a semmit nem ártani elve kötelez. - Milyen a tanácsadás menete?     A bejelentkezést az egyéni tanácsadás és párterápia esetén is egy első találkozás, az ún. első interjú követi, melyben a  megismerkedés és az együttműködés alapvetéseinek rövid megbeszélése zajlik. Az első (esetleg második) ülés lényege, hogy együtt  feltárjuk a problémát. Párkonzultáció esetén nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy mindkét fél megoszthassa, hogy szerinte min kéne  változtatni. Ezt követően, általában a második találkozáskor megpróbálunk megállapodni egy közös célban, melynek elérését célozzák meg a következő konzultációk. Ezek számában, gyakoriságában, és működésmódunkban mindig az adott probléma és célkitűzés  függvényében - az egyéni klienssel, párral - közösen állapodunk meg. Egy átlagos párkonzultáció 6-8, az egyéni pszichológiai  tanácsadás pedig problémától függően általában 4-20 ülésből áll. Rendszerint az egyéni tanácsadás esetén heti egy, pároknál kétheti találkozást jelent, természetesen minden esetben közös megbeszélés alapján. - Mikor érdemes pszichológushoz fordulnom?   Nagyon jót tehet a pszichológussal folytatott közös munka, ha kérdéseink, konfliktusaink vannak magunkkal, múltunkkal,  helyzetünkkel, kapcsolatainkban, melyekben lépni, változtatni szeretnénk. A legtöbb esetben családi, párkapcsolati, munkahelyi, és  egyéb külső gondok terhelnek. Olykor pedig olyan belső nyomást jelentő érzések, mint a szorongás, lehangoltság, fásultság,  kimerültség, összezavartság, önbizalomhiány, vagy döntési nehézség vetik fel bennünk a pszichológus gondolatát. Fontos azonban,  hogy nem kell feltétlenül szenvednünk ahhoz, hogy pszichológushoz forduljunk. Jó alap lehet az önismereti gyarapodás, a személyiség fejlesztés, az életünkre való jobb rálátás, identitás erősítés szándéka. A kulcs tehát saját megérzésünk, vágyunk lehet valaki felé, aki  egy nehéz életszakaszban próbál minket teljességünkben megérteni, kísérni. Kérdéseket és támogatást ad, hogy sok közös munkával gördülékenyebbé, jobbkedvűvé és kiegyensúlyozottabbá alakíthassuk azt, ahogy magunkat és kapcsolatainkat megéljük, ahogy  életünkben működünk. - Miért más a pszichológus, mint egy közeli barát vagy családtag?    Sokszor a legemberibb, legközvetlenebb módon barátaink, családtagjaink tudnak támogatni minket. A pszichológus fontos előnye  lehet azonban, hogy a problémáinkat, érzéseinket diszkrét, jól óvott helyre visszük hozzá. Mivel a konfliktusainkban közvetlenül nem  vesz részt, így  objektív tud maradni, pártoskodástól mentesen és rálátással tud segíteni utat találni a helyzetben. Ugyanakkor egy  légtérben éli meg, hogy mi történt velem, velünk, és mindez mit váltott ki - ezért közvetlenül tapasztalja érzéseinket, hogy milyen  gondolataink, terveink születtek. Így egy ránk fogékony, nagyon is személyes térben beszélgethetünk. Szakmai ismeretei, technikai  felkészültsége, tapasztalata, és függetlensége segíthet bizonyos összefüggéseket gyorsabban átlátni, és megtalálni a járható utat. Míg érzelmi támaszt nyújtva próbálja építeni a magunkba és kapcsolatainkba vetett hitet. - Mi alapján válasszunk pszichológust/családterapeutát?    Valószínűleg olyan szakembert érdemes keresnünk, akivel viszonylag gyorsan, és stabilan tudunk bizalmi légkört kialakítani. Olyan  teret és embert, ahol és akinek érzéseink, gondolataink biztonságban adhatóak át. El nem hanyagolható tényező ezért a szimpátia, és a személyes megérzés, hogy  itt végre “lehet beszélni”, ugyanakkor pontos megértést tapasztalunk. Legfontosabbak lehetnek ezért: a felénk való fogékonyság, szakmai érzék, és természetesen a tapasztalat, illetve a kreativitás. A pszichológus megválasztásakor fontos bizalmi híd lehet mindemellett ismerőseink ajánlója is. Döntő élmény, ha már az első egy-két találkozáson megtaláljuk a közös  hangot, és úgy érezzük, megértettek: történik valami. Nem biztos, hogy az a jó pszichológus, aki mindent megválaszol, hanem talán  az, aki ott van az emberrel a kérdéseiben. - Párterápia: ki a hibás?    A párterápiákon sohasem az kerül a középpontba, hogy ki a hibás, ki mit rontott el. Sokkal inkább, hogy együtt milyen helyzeteket,  érzelmi klímát alakítunk ki: mi ketten hogyan tudunk működni? Jóval fontosabbak tehát az egymás közti vitáink, vagy épp örömeink  építkezései. A kommunikációs minták, a jól ismert, mégis minduntalan megismételt viselkedéses körök. Az otthonról hozott kötődési-  és kapcsolati mintáink. A párkapcsolatunk különböző fázisaiban történő egymásra hatás. A gondolkodás középpontjába tehát az kerül, hogy a mi közös életünket érintő beszélgetések hol siklanak ki, és hogyan terelhetők vissza? Milyen módon fejezhetjük ki érzelmeiket,  gondolataikat a másiknak úgy, hogy ő elfogadja és megértse azokat? Mit tehetünk ő érte, és mit kérjünk, hogy jobb legyen? Hogyan  tudunk együttműködni saját és közös céljaik érdekében, és fejleszteni a kapcsolatot?